Hovsten Container & Gjenvinning A/S

 

Utleie av avfallscontainere, gjenvinning av byggeavfall, riving,
mottak av røtter, hageavfallskverning og produksjon av Bioflis.

 Våre tjenester

Riving

Vi utfører riving av mindre enheter som eneboliger, garasjer og låver.

Containerutleie

Vi leier ut containere fra 5m³ til 30m³. Vi har også 8m³ og 10m³ containere sertifisert for heising med kran.

Hageavfallskverning

Vi utfører storskala kverning av hageavfall. Vår kvern er mobil slik at vi kan utføre kverning på selve mottaket.

Tømmer/bakhon kjøp

Vi kjøper tømmer/bakhon til vår produksjon av Bioflis. Dette gjør at vi som produsent av Bioflis kan levere 100 % ren flis rett fra naturen.

 
Besøksadresse:Tanemsbruveien 333 
Telefon:72 84 63 46 
Postnummer:7549 
Telefax:72 83 13 71 
Poststed:TANEM 
Mobil:922 00 575 
Kommune:KLÆBU 
E-post post@hovsten.no 
Fylke:SØR-TRØNDELAG 
Orgnr:912 174 719 
 

Arvid    92058435
Svein    92200575
Liftbil   92202204
Krokbil  92092004